INDIVIDUTVECKLING
• Coaching

Coaching handlar i första hand om här och nu och framåt. Vad behöver jag utveckla för att fungera bättre i olika situationer? Vad har jag för mönster och beteenden i olika möten med människor? Vad finns det för hinder och vilka är utmaningarna? Hur kan jag utveckla min fulla potential?

I coaching arbetar vi med tydliga och realistiska mål. Du lär dig konkreta modeller och verktyg att arbeta med och tillsammans lägger vi upp en handlingsplan hur målen ska nås.

Coaching handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag.

Tillbaka