GRUPPUTVECKLING
• Förändringsarbete

Företag och organisationer förändras ständigt t ex i samband med omorganisationer och personalnedskärningar. Ibland kan det vara svårt att både finna tiden och se hur man ska arbeta med sin personal i detta arbete. Ofta handlar det om att få ut information på ett bra sätt men också lyssna och ge personalen tid att förstå och hinna med i förändringen. I det arbetet kan vi hjälpa till som handledare i både grupp- och individsamtal, även på ledningsnivå.

Tillbaka