GRUPPUTVECKLING
Gruppsamtalet kan vara värdefullt i olika situationer. Det kan till exempel handla om visions- och värderingsarbete, arbeta med gruppen för att öka engagemanget och stärka teamkänslan, gruppcoaching samt kommunikations- och relationsfrågor.

Vi arbetar med konkreta modeller och kraftfulla verktyg från både psykosyntes, KBT och coaching, för att nå en tydlig och varaktig förändring i arbetet och vardagen.

När det gäller grupper arbetar jag ofta tillsammans med någon/några personer från mitt nätverk. I nätverket finns människor med olika kompetens och erfarenheter.

I gruppsamtal är det viktigt att ibland arbeta med den enskildes situation. Därför kombinerar jag ofta gruppsamtal med individuella samtal. Detta har visat sig ge ett bättre slutresultat för både gruppen som helhet och individen.

Gruppcoaching

Förändringsarbete

Kommunikation/ Konflikthantering

Stresshantering