GRUPPUTVECKLING
• Gruppcoaching

Gruppcoaching handlar om individuell utveckling i gruppform. Genom att använda gruppen som forum kan varje medlem i gruppen både bidra till andras växande och få en ökad egen insikt och lärande från alla i gruppen.

I gruppen lyssnar och lär jag av andras situationer. Jag kan känna igen mig själv och få återkoppling på min egen situation och på mitt agerande.

Alla i gruppen lär sig ett coachande förhållningssätt och kan ”coacha” varandra med hjälp av konkreta och kraftfulla verktyg.

Gruppen bildar också ett värdefullt nätverk och kan fortsätta gruppcoachingen på egen hand i framtiden.

Tillbaka