INDIVIDUTVECKLING
Individsamtal innebär att Du som individ är i fokus. Jag arbetar med Dig utifrån Dina egna upplevelser och Din situation. Här gör Du mycket av arbetet själv men med mig som coach och/eller terapeut. Jag fungerar som ett professionellt bollplank som lyssnar, observerar och ifrågasätter. Syftet att Du ska utveckla Dig själv och nå en ökad självinsikt, bättre lära känna och förstå dina starka och svaga sidor och göra Ditt liv till ett liv som Du aktivt styr.

Antalet samtal varierar men erfarenheten visar att ca 10 träffar som läggs upp med 1-2 veckors mellanrum är ett bra utgångsläge. Under första samtalet lägger vi tillsammans upp en plan utifrån Din situation och Dina förväntningar och önskemål. Under samtalen arbetar vi också med konkreta och praktiska övningar. Enklare hemuppgifter kan förekomma mellan samtalen.


Coaching


Samtalsterapi

Sorgbearbetning

Stresshantering