GRUPPUTVECKLING
• Kommunikation/Konflikthantering

Bristfällig kommunikation och relationssvårigheter på en arbetsplats kan uppstå. Ibland beror dessa på otydligheter och missförstånd. En viktig del är att förstå hur man kan samtala om obehagliga saker på ett sätt där man kan mötas istället för att öka gapet mellan parterna. För att skapa dessa möten och lösa problemen arbetar vi med berörda parter utifrån ett konstruktivt, öppet och empatiskt förhållningssätt.

Tillbaka