Eva-Lotta Hallius
Samtalsterapeut/coach & diplomerad organisationskonsult
Utbildningar:
Treårig utbildning i psykosyntes
Ettårig utbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi)
ICF certifierad coach
Coaching practitioner
Certifierad i sorgbearbetning.


Nuvarande arbete:
Ägare och grundare av ELH Individ- & Grupputveckling
Coach hos M-gruppen
Medlem i nätverket Hälsokuggarna Företagshälsovård


Erfarenhet:
Mer än 10-års internationell erfarenhet från privat näringsliv inom administration och HR. Driver sedan åtta år eget företag inom individ- och grupputveckling med uppdrag från både offentlig och privat sektor.


Några exempel på uppdrag:
Grupprocessuppdrag på ledningsgrupp- och avdelningsnivå.
Gruppcoaching
Kontinuerliga handledningsuppdrag i grupp.
Individuell coaching och samtalsstöd på lednings- och medarbetarnivå.
Krishanteringsuppdrag både i grupp och individuellt.
Coaching av ungdomar.”Företag och organisationer består av grupper, grupper består av individer. All framgångsrik och varaktig utveckling och förändring börjar hos individen.”