INDIVIDUTVECKLING
• Sorgbearbetning

Sorg, lika med förlust, kan vara många olika saker såsom dödsfall, skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom m m. Ibland kan tiden, familjen, vårt naturliga nätverk hjälpa oss igenom sorgen. Andra gånger kan vi behöva professionell hjälp att bearbeta förlusten för att snabbare komma tillbaka till en vardag som fungerar.

Sorgbearbetning handlar inte om att ta bort sorgen utan hitta ett fungerande förhållningssätt till sin nya livssituation och göra mentala avslut.

Jag är utbildad och diplomerad i sorgbearbetning vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Tillbaka