GRUPPUTVECKLING
Stresshantering

Att arbeta med stresshantering i grupp är ofta framgångsrikt. Här arbetar vi praktiskt och konkret i syfte att få deltagarna att förändra det som behövs för att individen ska uppleva en minskad stress. Stor vikt läggs vid att kartlägga stressorerna, dvs de bakomliggande faktorer som gör att individen upplever stress och sedan arbeta utifrån dessa. För den enskilde individen är det en viktig och positiv aspekt att upptäcka att han/hon inte är ensam om att må dåligt. Att kunna dela erfarenheter och tillsammans finna lösningar upplever många som värdefullt.

Tillbaka