INDIVIDUTVECKLING
• Stresshantering

Negativ stress och utbrändhet drabbar allt fler människor idag. Stressen kostar idag både individen och arbetsgivarna mycket energi och pengar. Här är det värdefullt att komma in i ett tidigt skede eller att arbeta förebyggande. Det handlar mycket om att kunna se vilka olika val man har, kartlägga och förstå vad det är som egentligen stressar just Dig och se vad som behöver ändras. (Se även grupputveckling)

Tillbaka